Marzec 7, 2017

ECDL

Czym jest ECDL?

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL (European Computer Driving Licence) jest międzynarodowym certyfikatem zaświadczającym, że jego posiadacz potrafi prawidłowo realizować podstawowe zadania, takie jak: edycja tekstów, wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego czy sieci komputerowej. W celu uzyskania certyfikatu trzeba zdać 7 egzaminów obejmujących następujące treści: podstawy technik informatycznych, użytkowanie komputerów, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika menedżerska i prezentacyjna, usługi w sieciach informatycznych.

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych przyczynia się do: przygotowania obywateli Europy do życia w Społeczeństwie Globalnej Informacji; podniesienia poziomu umiejętności wykorzystania komputerów w pracy zawodowej i życiu codziennym; wprowadzenia i ujednolicenia poziomu kwalifikacji, niezależnego od kierunku i poziomu wykształcenia pracowników; umożliwienia przemieszczania się pracowników pomiędzy krajami w ramach Wspólnoty Europejskiej. Certyfikat ECDL bezterminowo zachowuje swoją ważność.

ECDL w naszej szkole

Szkoła podpisała umowę – porozumienie o popularyzację ECDL między szkołą a Polskim Towarzystwem Informatycznym PTI. Koordynatorem pomiędzy naszą szkołą a Polskim Biurem ECDL jest pani Alicja Dzidziul. Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile jest certyfikowanym LABORATORIUM EDUKACYJNYM ECDL, w którym mogą odbywać się egzaminy na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Egzaminatorem w naszej szkole jest pani Alicja Dzidziul.

Zgodnie ze szkolnym systemem oceniania z technologii informacyjnej – osoba, która zdobędzie certyfikat ECDL będzie miała podniesioną o jeden stopień ocenę z tego przedmiotu na koniec roku.

Więcej informacji o ECDL na stronie: ecdl.com.pl

Facebook
Twitter
YouTube
SOCIALICON
SOCIALICON
Font Resize
Zmień opcje kontrastu