Dokumenty dla rodzica

pdf Wniosek o warunkową promocję
pdf Pełnomocnictwo
pdf Wniosek o egzamin klasyfikacyjny
pdf Wniosek o egzamin poprawkowy
pdf Karta obiegowa
pdf Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa
pdf Wniosek rodzica o zwolnienie z wf
pdf Wniosek do lekarza
pdf Wniosek 

 

Liga zadaniowa
Szkolny Klub kodera - codoLab
Czas zawodowców BIS
Prace graficzne uczniów ZSE
Fundacja mBanku
Szkolne Koło PCK
Samorząd Uczniowski
Biblioteka szkolna

Kontakt
Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile
ul. Sikorskiego 18a, Pila
64-920 Piła
tel.: 67 212 34 32
e-mail: sekretariat@zse.pila.pl
© Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile
Realizacja KK