Marzec 5, 2017

Samorząd Uczniowski

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

PRZEWODNICZĄCA: Klaudia Sokołowska

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ: Dominika Grykier

OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

mgr Agnieszka Jakubowska

mgr Lucyna Jankowska

mgr Iwona Lasocka

WYDARZENIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

DZIAŁANIA STAŁE

– Spotkania z przedstawicielami samorządów klasowych: planowanie pracy i przydział czynności na najbliższy 
   okres czasu.
– Prowadzenie akcji „Szczęśliwego numerka” – codzienne losowanie przez przedstawicieli Rady SU.
– Opiniowanie dokumentacji szkolnej.
– Typowanie uczniów do nagrody Prezesa Rady Ministrów.

Font Resize
Zmień opcje kontrastu