WIELOJĘZYCZNE BARWY JESIENI

W ramach II Międzynarodowej Konferencji Poetyckiej, trwającej od 25 do 27 października br. w Poznaniu, Pile i Kaliszu, odbył się cykl spotkań poetyckich.

W Zespole Szkół Ekonomicznych w Pile miało miejsce rozstrzygnięcie konkursu dla szkół ponadgimnazjalnych Wielkopolski pt. „Aphorisme in Comics” – „Aforyzmy w komiksie”.

Konkurs został objęty honorowym patronatem Fundacji Literackiej „Jak podanie ręki”, Wielkopolskiego Oddziału Związku Literatów Polskich, Poznańskiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego oraz Starosty Pilskiego.

Celem konkursu było:

  • Zainteresowanie uczniów aforyzmem i uwrażliwienie na piękno języka literackiego;
  • Rozbudzenie i rozwijanie zainteresowań językami obcymi oraz gatunkiem literackim, jakim jest komiks;
  • Wykorzystanie rozwijania umiejętności przekładu intersomio w procesie odbioru i przekazu informacji;
  • Rozwijanie twórczej wyobraźni uczniów i umiejętności pracy nad projektem językowym;
  • Umożliwienie uczniom pokazania swoich uzdolnień językowych, plastycznych oraz twórczych umiejętności korzystania z nowoczesnych technik informatycznych;
  • Propagowanie postawy świadomego użytkownika Internetu;
  • Promocja nauczycieli i szkół wspierających uzdolnienia uczniów;
  • Tworzenie płaszczyzny dla pozytywnej i twórczej rywalizacji uczniów oraz szkół.

W konkursie wzięło udział 13 uczniów. Nagrody za czołowe miejsca oraz wyróżnienia wręczył podczas uroczystości pan Przemysław Pochylski, jako przedstawiciel Starosty Pilskiego oraz pani Danuta Bartosz. Podziękowania otrzymali również nauczyciele za przygotowanie uczniów do konkursu i prawidłowy jego przebieg.

Powagi uroczystości dostarczyli poeci z Belgii, Grecji, Niemiec, Wietnamu, Ukrainy i różnych miast Polski wraz z prezesem Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich panem Markiem Wawrzkiewiczem który przyjechał do nas aż z Warszawy, panią Danutą Bartosz prezesem Fundacji Literackiej „Jak podanie ręki”, panią Urszulą Zyburą prezesem Wielkopolskiego Oddziału Związku Literatów Polskich oraz koordynatorem tego przedsięwzięcia panią Marią Kopeć z Poznańskiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego. Uczestnicy Konferencji, po wizycie na pilskim targowisku, zostali zaproszeni do szkół ponadgimnazjalnych w naszym mieście. Uczestniczyli tam w warsztatach poetyckich, które przybliżyły uczniom poezję i prowadzone były w różnych językach. Zajęcia w „Ekonomiku” prowadził uczestnik konferencji, poeta z Niemiec pan Dirk – Uwe Becker                                                                                                                                                 

Po części warsztatowej goście udali się najpierw na typowo polski obiad: grochówkę i pierogi z kapustą i grzybami, a następnie do auli Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile, gdzie wędrując śladami Piete Kuhr, wysłuchali prelekcji o Pile za czasów sławnej Piete przygotowanej przez Dyrektora Muzeum Stanisława Staszica w Pile pana Macieja Usurskiego. Następnie uczniowie naszej szkoły przedstawili montaż słowno-muzyczny
w języku polskim i niemieckim o swojej koleżance, autorce wojennego dziennika z lat 1914-1918. Na zakończenie, w podziękowaniu za piękne przyjęcie w murach naszej szkoły, na zabytkowym fortepianie zagrał Ares Chadzinikolau – jeden z zaproszonych poetów.

Facebook
Twitter
YouTube
SOCIALICON
SOCIALICON
Font Resize
Zmień opcje kontrastu