Ważne informacje dla maturzystów

Informujemy, że świadectwa dojrzałości oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego będzie można odbierać w sekretariacie szkoły od 3 lipca godz.12.00. W przypadku gdy maturzysta nie będzie mógł osobiście odebrać swojego świadectwa, może być ono wydane osobie pełnoletniej, upoważnionej przez maturzystę np.ojcu lub matce. Osoba ta przychodzi po odbiór dokumentów z podpisanym przez maturzystę pełnomocnictwem oraz własnym dokumentem tożsamości. Wniosek o udzielenie pełnomocnictwa należy wydrukować ze strony szkoły. Znajduje się on w zakładce dokumenty, wnioski i druki. Jednocześnie przypominamy, że osoby uprawnione do zdawania egzaminu w sesji poprawkowej, muszą złożyć w sekretariacie szkoły pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym w ciągu tygodnia od daty ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego – do 10 lipca 2018 r. Oświadczenia takie (zał. 7a_N lub 7b_S) będą przygotowane do wypełnienia w sekretariacie szkoły lub są do pobrania ze strony OKE w Poznaniu.

 

W związku z wejściem ustawy o RODO została wprowadzona zmiana zasad udostępniania zdającym wyników egzaminu. Sprawdzenie wyników egzaminu maturalnego przez zdającego będzie możliwe od dnia 3 lipca 2018r., po zalogowaniu się na stronie OKE w Poznaniu w serwisie przeznaczonym dla uczniów i absolwentów za pomocą loginu i hasła, które zdający może odebrać w sekretariacie szkoły.

Font Resize
Zmień opcje kontrastu