Stypendia są dla każdego – kampania informacyjna o stypendiach dla uczniów i studentów

Stypendium to często jedyna szansa dla młodych osób, aby mogły realizować swoje marzenia, ale również zaspokoić podstawowe potrzeby. Fundacja Dobra Sieć od lat stara się, aby informacja o dostępnych programach stypendialnych dotarła do jak najszerszego grona młodych ludzi. Dzięki serwisowi www.mojestypendium.pl informujemy o wszystkich programach stypendialnych, w tym oferowanych przez stowarzyszenia, fundacje, samorządy, uczelnie i firmy. Strona jest bazą aktualnych ofert stypendialnych oraz konkursów edukacyjnych, skierowaną do uczniów, studentów, nauczycieli, rodziców, doktorantów, artystów i sportowców. W ramach cyklicznej kampanii informacyjnej rozsyłamy bezpłatnie plakaty, ulotki i banery internetowe. Chcielibyśmy Państwa uprzejmie prosić o zgodę na nieodpłatne przesłanie drogą pocztową plakatów oraz umieszczeniu ich w widocznym miejscu. Dodatkowo zwracamy się z prośbą o opublikowanie tekstu informacyjnego lub baneru serwisu mojestypendium.pl na Państwa stronie internetowej. Prosimy o wypełnienie informacji poprzez formularz dostępny tutaj:

LINK

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod adresem e-mail: serwis@mojestypendium.pl

Font Resize
Zmień opcje kontrastu