„ ARS, czyli jak dbać o miłość”

W ramach promocji zdrowia i działań profilaktycznych w naszej szkole został zrealizowany program edukacyjny „ ARS, czyli jak dbać o miłość”. Działaniami edukacyjnymi została objęta część młodzieży z klas III. Głównym celem programu jest ograniczenie używania substancji psychoaktywnych przez ludzi w wieku prokreacyjnym. Wierzymy, że przekazana wiedza ukształtuje prozdrowotne postawy i zachowania młodych ludzi, a także ograniczy podejmowanie przez nich ryzykownych zachowań, co korzystnie wpłynie na zdrowie i jakość życia przyszłych rodziców i ich dzieci. 
Koordynatorem programu i prelegentem była p. J. Jagła.

Font Resize
Zmień opcje kontrastu