15. EDYCJA DNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły wzięli udział w ogólnopolskim Dniu Przedsiębiorczości w ramach projektu Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Uczniowie naszej szkoły samodzielnie znajdowali firmy, które chcieli odwiedzić i tam zapoznawali się z wybranymi stanowiskami pracy. W tym roku w realizacji projektu wzięło udział 70 osób, które odbyły jednodniową praktykę w 33 firmach. Są to uczniowie klas :IB ,ID ,IG i IID Dzień Przedsiębiorczości jest projektem sprzyjającym podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej. Poprzez udział w programie uczniowie mają możliwość: – odbycia kilkugodzinnych praktyk w wybranym miejscu pracy, – zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie, – pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu, – zapoznania się z organizacją i zarządzaniem firmą. Program koordynowała L. Czepulonis
Font Resize
Zmień opcje kontrastu