Olimpiada Wiedzy o Biznesie i Innowacjach

Po raz pierwszy uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w tym ogólnopolskim konkursie dla uczniów wszystkich szkół ponadgimnazjalnych. Tematyka olimpiady to: ekonomia w wymiarze makro i mikro, zarządzanie, samorządność, przedsiębiorczość i innowacyjność. I etap – etap szkolny przeprowadzony został w macierzystych szkołach uczestników i polegał na wypełnieniu testu wielokrotnego wyboru. Testy wypełniane były online w oparciu o stosowny program/platformę/aplikację. W tym etapie wzięło udział 4 uczniów naszej szkoły: Kamil Brzeziński i Karol Tober z klasy IIB oraz Agnieszka Andrzejczak i Michał Łuba z klasy IIIB.Do drugiego etapu zostało zakwalifikowanych 250 osób spośród 550 uczestników, w tym Michał Łuba, który uzyskując 78% prawidłowych odpowiedzi zajął 63 miejsce. II etap przeprowadzony został w szkołach uczestników. Uczniowie zakwalifikowani do tego etapu rozwiązywali test online wielokrotnego wyboru. III etap – ostatni realizowany jest w formie zespołowego konkursu na rozwiązanie problemu/przypadku (case competition). Biorąc pod uwagę fakt, że nasi uczniowie uczestniczyli po raz pierwszy w tego typu konkursie wynik Michała Łuby jest dużym osiągnięciem. Gratulujemy!
Font Resize
Zmień opcje kontrastu