Twoja szansa na darmowe, legalne oprogramowanie

Jak co roku uruchamiamy wraz z projektem IT szkoła procedurę przyznania uczniom ZSE w Pile dostępu do zasobów Microsoft Imagine Premium (dawniej Dream Spark), zbioru legalnego oprogramowania firmy Microsoft. Wszystkie informacje dotyczące procedury uzyskania dostępu do zasobów Imagine Premium można uzyskać u Tomasza Bigosa w sali 28. Po uaktywnieniu dostęp do zasobów będzie ważny do 30 września 2018. Dostęp mogą uzyskać wyłącznie uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile (wszystkich specjalności TE, TOR i TI) zarejestrowani w projekcie po spełnieniu warunków przedstawionych przez nauczyciela w nieprzekraczalny terminie do dnia 20 marca 2018 do godz. 23.59. Udział w projekcie jest BEZPŁATNY i oparty o samodoskonalenie na platformie e-learningowej.

Font Resize
Zmień opcje kontrastu