Spotkanie z historią Powstania Wielkopolskiego

Dnia 8. lutego 2018 r. odbyła się w auli naszej szkoły nietypowa lekcja historii nt. Powstania Wielkopolskiego opowiedziana przez uczniów z klas I – III. Podczas tej lekcji przy pomocy prezentacji multimedialnej , śpiewu i recytacji uczniowie przedstawili przyczyny wybuchu, przebieg i rezultat Powstania Wielkopolskiego. Spotkanie zakończyło się quizem sprawdzającym zapamiętane wiadomości. Quiz rozwiązywali reprezentanci wszystkich klas I – III na platformie Moodle. Liczyła się poprawna odpowiedź oraz jak najkrótszy czas jej udzielenia. Najlepiej i najszybciej odpowiedział reprezentant klasy II b, który wygrał dla swojej klasy worek słodyczy. Gratulujemy! Lekcja ta miała na celu propagowanie wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim oraz krzewienie postaw patriotycznych wśród młodzieży.

Organizatorem była p. D. Małuch, za stronę techniczną odpowiedzialny był p. W. Małuch.

Font Resize
Zmień opcje kontrastu